top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě kaboceramics – Kateřina Borovcová (www. kaboceramics.com). Obchodní podmínky blíže vymezují a objasňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Obchodní podmínky tvoří ve svém aktuálním znění obsah kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Prodávající

 

MgA. Kateřina Borovcová Sídlo: Dlouhoveská 402/83, Hlučín 748 01 IČ: 06414508 

 

Ateliér: Muchova 3, Praha 6, 160 00 

Provozní doba: dle předchozí písemné nebo telefonické domluvy

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že s Obchodními podmínkami souhlasí a ty se budou vztahovat na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uzavírání kupní smlouvy a případné reklamaci zboží.

Objednávka zboží

 

 Všechny objednávky vytvořené na stránkách www.kaboceramics.com jsou závazné pro obě strany. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami. Přijetí objednávky potvrdí prodávající zasláním potvrzujícího e-mailu. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku od kupujícího, který řádně nepřevzal nebo nezaplatil zboží v minulosti. Objednávku může kupující stornovat prostřednictvím e-mailu do 24 h. od odeslání objednávky. Kupující odpovídá za škody vzniklé prodávajícímu vinou nesprávného použití internetového obchodu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, kdy

 

 • nebudou kupujícím řádně vyplněny požadované kontaktní údaje.

 • nebude požadované zboží dlouhodobě k dispozici skladem u dodavatele. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího informovat bez zbytečného odkladu.

 • Cena zboží

   Cena zboží je vždy uvedena u jednotlivých položek. Všechny ceny produktů jsou uvedeny v hodnotě včetně daně. K ceně zboží se připočte cena za dopravu dle zvoleného způsobu doručení.

  Způsob platby a dodání

   

 • platba převodem na účet a doručení Českou poštou

 • platba platební kartou a doručení Českou poštou

 • platba převodem a osobní vyzvednutí zboží v ateliéru po přijetí platby na adrese Bořivojova 114, Praha 3

 • platba platební kartou a osobní vyzvednutí zboží v ateliéru po přijetí platby na adrese Bořivojova 114, Praha 3

 •  

  Číslo účtu: 2201867013/2010

   

   

  Dodací lhůta

   

   Prodávající se zavazuje zboží, které je skladem odeslat do 3 pracovních dnů od přijetí platby za zboží na účet.

  Dodací lhůta se pohybuje kolem 14 pracovních dní od přijetí závazné objednávky, resp. od přijetí platby za zboží na účet. Kupující se zavazuje uhradit plnou výši kupní ceny zboží včetně poštovného. Kupující nabývá vlastnická práva na zboží až dnem zaplacení ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. Zásilkovou službou. nebo poškození zboží zaviněné poštou, resp. zásilkovou službou. Prodávající neodpovídá za nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není v žádané lhůtě skladem. Objednávku lze stornovat do 24hod od doručení informačního e-mailu.

   

  Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

   

   V souladu s platnými zákony je kupující oprávněn zboží vrátit bez udání důvodu prodávajícímu do 14 dnů od jeho převzetí. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem) s uvedením čísla objednávky a data nákupu.

   Pozdější odstoupení od smlouvy již není možné. Následně zboží kupující odešle zpět prodávajícímu, nebo po předešlé domluvě osobně doručí na adresu Bořivojova 114, Praha 3 a to nejpozději do 21 dnů od doručení zboží kupujícímu. Kupující je povinen vrátit v tomto případě nepoužité a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu společně s dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku. Při vrácení zboží není možné akceptovat vrácení zboží zásilkou na dobírku nebo v případě, že se zboží cestou poškodí. Při splnění všech výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet, a to do 14 pracovních dnů od převzetí zboží.

   

   

   Všechny naše produkty podléhají dostupnosti. V případě, že nebudeme schopni dodat zboží, které si kupující objednal nebo by rád vyměnil, budeme jej co nejdříve informovat e-mailem.

   

  Závěrečná ustanovení

   

   Veškeré změny těchto všeobecných obchodních podmínek budou provedeny výhradně v písemné formě a budou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího (kaboceramics.com) nejpozději v den jejich vstupu v platnost. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 11. 2020.

  Reklamační řád

   

  Právo na uplatnění reklamace

   Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží poškození, má kupující právo zboží reklamovat. Pro správné posouzení je nutné, aby bylo reklamované zboží navráceno čisté a kompletní. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání a ošetřování zboží v souladu s jeho přirozenou životností. Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené třetí stranou - např. prodávající není odpovědný za rozbití výrobků dopravcem apod.

   

  Místo a způsob uplatnění reklamace

   Reklamaci lze uplatnit písemnou formou, e-mailem (kaboceramics@gmail.com) nebo poštou na adresu atelieru kaboceramics, Bořivojova 114,  Praha 3. Reklamované zboží je možné doručit osobně po předchozí domluvě nebo prostřednictvím přepravce. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě.  Součástí reklamace musí být písemný popis poškození, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží nebo poštovní dodejka. Náklady, spojené se zasláním reklamovaného zboží k nám nese kupující.

   Po přijetí reklamace následně kupujícímu odešleme e-mail s potvrzením doručení. Pokud kupující reklamuje nedostatek zboží, prodávající reklamaci řádně prověří.

   V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno vyměněné zboží zpět na naše náklady. Prosíme kupujícího, aby bral na vědomí, že každý kousek je originální ručně dělané autorské dílo, tudíž se vyměněné zboží může v jemných nuancích lišit nebo již nemusí být vůbec k dostání. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale jelikož každý kus je originál, prosíme vás o pochopení, vyskytne-li se v průběhu reklamace zdržení, o kterém vás budeme samozřejmě neprodleně informovat. Pokud nebude možné zboží opravit nebo vyměnit, zašleme vám do 14 dnů částku za zboží zpět na váš účet.

   

  Prodávající neodpovídá za vady

   Pokud si kupující poškození způsobil sám nebo pokud kupující před převzetím zboží o nedostatku zboží věděl a za něž byla poskytnuta sleva z ceny zboží. Vady, které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho nesprávným či nadměrným používáním, pokud zboží bylo mechanicky poškozeno nebo zničeno neodbornou manipulací nebo bylo poškozeno během přepravy.

   

  Lhůty pro uplatnění reklamace

   

   Prodávající odpovídá za nedostatky zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím.

  Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, v němž je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak neučinil. Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží za zboží nové, běží nová záruční doba ode dne, kdy bylo zboží předáno, resp. zaslán kupujícímu. Pokud není reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za nedostatky zaniká. Kupující bude po vyřízení reklamace informován osobně, telefonicky nebo e-mailem.

   

   

  Ochrana vašich osobních údajů

   Vážíme si našich klientů a této skutečnosti se snažíme přizpůsobit i naši komunikaci s Vámi. Uvědomujeme si, že internetový obchod vyžaduje velké množství důvěry, a proto chceme respektovat Vaše soukromí. Veškeré Vámi zaslané údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou a zavazujeme se, že tato webová stránka (kaboceramics.com) je jejich jediným vlastníkem. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro doručení zboží. Dále také v případě, že budeme mít potíže se zpracováním objednávky, využijeme tyto informace, abychom vás kontaktovali.

   

   Nákupem na těchto webových stránkách berete na vědomí a souhlasíte, že pro zpracování objednávky, zajištění vyskladnění, doručení zboží a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) kaboceramics.com zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

   Právní základ pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Pokud nás o to nepožádáte, můžeme vás v budoucnu kontaktovat e-mailem a informovat vás o speciálnich nabídkách, nových produktech, keramických kurzech, workshopech a změnách těchto zásad ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce.

   

  Zakázková výroba

  (neboli Zboží vyrobené  přímo na míru dle požadavků Kupujícího.)

   Kaboceramics nabízí výrobu keramických produktů dle konkrétních požadavků kupujícího. Tento způsob Zakázkové výroby má specifický režim, zejména co se týká plateb (je v takovém případě požadována zálohová platba), termínu dodání (ten je domluven individuálně a je potvrzen e-mailem), odstoupení od smlouvy

  Co se týká odstoupení od smlouvy u Zakázkové výroby, tak v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka a úprava Zboží vyrobeného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

   

  Různé

   Prodejce může kdykoliv změnit produkty a služby popsané na svých stránkách. Máme právo tyto podmínky v případě potřeby aktualizovat či doplňovat. 

   

  Připomínky & náměty

   Našim zákazníkům se snažíme maximálně vyhovět k jejich spokojenosti. Budeme rádi pokud se nám ozvete v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo požadavků, ale třeba i pochvaly na e-mail kaboceramics@gmail.com

  bottom of page